تور صربستان - بلگراد

مدت تور:  ۴ شب و ۵ روز

ایرلاین:  هواپیمایی ترکیش

تاریخ برگزاری:  ۱۵، ۲۴ آبان - ۱۳ آذر