تور ویتنام - ۷ شب و ۸ روز

مدت تور:  ۷ شب و ۸ روز

ایرلاین:  هواپیمایی قطر ایرویز

تاریخ برگزاری:   ۲۴ آبان - ۹ آذر -۲۱ دی